Relaterede Sider

Generalforsamling

 

 

 

GENERALFORSAMLING 6. marts 2014

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel i Odder Avis.

 

1. Velkomst

2. Valg af dirigent - Bente Jensen blev valgt.

3. Formandens beretning - blev godkendt (se bilag)

4. Regnskabet fremlægges - regnskabet godkendt (se bilag)

5. Indkomne forslag - ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse:

A. Formand (lige år) - Jon Jensen blev genvalgt.

B. Næstformand (ulige år)

C. Kasserer (ulige år)

D. Sekretær (lige år) - Jan Schartau blev genvalgt.

E. 1 bestyrelsesmedlem (ulige år)

F. 2 bestyrelsessuppleanter - Margit Daugaard og Eigil Dam blev valgt.

G. 2 revisorer - Søren Erik Nielsen og Ole Poulsen blev genvalgt.

H. 1 revisorsuppleant - Kirsten Erhorn blev genvalgt.

7. Fastsættelse af kontingent - 25 kr. for enkeltpresoner - 75 kr. for famillier.

8. Eventuelt - intet.

9. Afslutning.