Generalforsamling

Generalforsamling11. marts 2019


Hou Hallens Venner afholder

ordinær generalforsamling

i Hou Hallen Kl. 19.30  

Referat af generalforsamling i

Hou Hallens Venner 2019.     

Referat

 

 1. Velkomst ved Jon Jensen.

 

 1. Jesper Straarup Jensen blev valgt til dirigent.

 

 1. Formand Jon Jensen aflagde beretning for året. Beretningen kan ses særskilt. Beretningen blev godkendt.

 

 1. Kasser Jørgen Hasselbalch fremlagde resultat for året 2018. Regnskabet viser et driftsoverskud på kr. 149.620 mod kr. 223.500 året før. Regnskabet blev godkendt.

 

 1. Der var ingen indkomne forslag.

 

 1. Valg til bestyrelsen:

        Jan Worm blev genvalgt til næstformand.

        Jørgen Hasselbalch blev genvalgt til kasserer.

        Jan Schartau blev genvalgt til bestyrelsen.

        Margit Daugaard og Eigil Dam blev genvalgt til bestyrelsessuppleanter.

        Ole Poulsen og Nikolai Markfoged blev valgt til revisorer.

        Anne Marie Christensen blev valgt til revisor suppleant.

 

 1. Kontingent forblev uændret, kr. 100,00 pr. husstand og kr. 50,00 pr. person.

 

 1. Eventuelt:
 • Byens flagstænger er i en elendig stand. HHV kigger på behovet for nyanskaffelser.
 • Kopimaskinen på fælleskontoret er brudt sammen. HHV kigger på alternativer.
 • Jesper Straarup Jensen fortalte om aktiviteter fra Hou Hallens bestyrelse. Vi skal henvise til Hou Hallens generalforsamlings referat.
 • Peter Gordon Knudsen fortalte om aktiviteter i HOIF. Vi skal henvise til HOIF generalforsamlings referat.

 

 1. Formand Jon Jensen takkede for en god generalforsamling med en god debat.

 

Michael Vittrup Sørensen

Sekretær


Hou Hallens venner v/Jon Jensen - markfoged@jensen.mail.dk