Relaterede Sider

Generalforsamling
GENERALFORSAMLING 6. marts 2014


Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel i Odder Avis.


1.  Velkomst

2.  Valg af dirigent  -  Bente Jensen blev valgt.

3.  Formandens beretning  -  blev godkendt (se bilag)

4.  Regnskabet fremlægges  -  regnskabet godkendt (se bilag)

5.  Indkomne forslag  -  ingen indkomne forslag.

6.  Valg af bestyrelse:

         A.  Formand (lige år)  -  Jon Jensen blev genvalgt.

         B.  Næstformand (ulige år)

         C.  Kasserer (ulige år)

         D.  Sekretær (lige år)  -  Jan Schartau blev genvalgt.

         E.  1 bestyrelsesmedlem (ulige år)

         F.  2 bestyrelsessuppleanter  -  Margit Daugaard og Eigil Dam blev valgt.

         G.  2 revisorer  -  Søren Erik Nielsen og Ole Poulsen blev genvalgt.

         H.  1 revisorsuppleant  -  Kirsten Erhorn blev genvalgt.

7.  Fastsættelse af kontingent  -  25 kr. for enkeltpresoner - 75 kr. for famillier.

8.  Eventuelt  -  intet.

9.  Afslutning.

Hou Hallens venner v/Jon Jensen - markfoged@jensen.mail.dk