Hvad støtter vi

Hvad støtter vi

I foreningens vedtægter står at foreningens formål er: At støtte Hou Hallen, herunder at medvirke til forbedringer af Hou Hallen`s faciliteter. samt at yde tilskud til foreninger og institutioner i Hou og omegn primært til gavn for ungdommen.


Dette gøres i praksis ved at ca. 80 procent af årets overskud bruges på at udbygge Hou Hallens faciliteter. Den store tilbygning til Hou Hallen, som blev taget i brug i 2012, og som bl.a. rummer fitnesscentret, er muliggjort gennem midler fra Hou Hallens Venner.

 

Den sidste del af overskuddet uddeles efter ansøgning til relevante projekter i lokalområdet, hvor hovedvægten lægges på at det kommer byens ungdom til gavn. Denne del af de indsamlede midler er gennem årene blevet uddelt til Hou Bådelaugs ungdomsafdeling, Hou og Omegns IF, Hou Skole, Hou Børnehave, Børnekulturforeningen, Lokalarkivet.


Hou Hallens venner v/Jon Jensen - markfoged@jensen.mail.dk